Popin contact

Yukarıda, veri sorumlusu Expanscience Laboratuvarları İlaç San. Paz. ve Dış. Tic. A.Ş. ile paylaşmış olduğunuz ad, soyad, e-mail adresi, iletişim numarası, mesaj ve konu bilgisi, konum (ülke) bilgilerine ilişkin kişisel verileriniz ve ek olarak, açık rızanız ile tarafımıza iletmiş olduğunuz dosyada yer alan, siz veya üçüncü bir kişiye ait  kişisel veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.4’te yer alan ilkelere uygun olarak işlenmekte ve KVKK m.5’te yer alan; veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olma, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması veya veri sahibinin  açık rızasının olması hukuki sebeplerinden birine dayanılarak toplanmaktadır.
Tarafınızca Expanscience ile paylaşılan kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi, şikayet ve ihbarların takip edilebilmesi, hukuksal ve sözleşmesel süreçlerin takip edilebilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülebilmesi, mal satış ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülebilmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülebilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilebilmesi amaçlarıyla işlenecek, yurtiçinde ve/veya yurtdışında sayılan bu amaçlarla ve hosting hizmetinin yurtdışından alınıyor olması dolayısıyla aktarılacaktır.
Tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgilerde, sizden başka üçüncü bir kişinin kişisel verilerinin yer alması durumunda, ilgili kişiden hukuka uygun bir onay aldığınız kabul edilmektedir. Hukuka uygun alınmamış rızalardan Expanscience hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.
Dosya ekinde tarafımıza iletmiş olduğunuz veriler, Expanscience tarafından incelenecek fakat sürecin yürütülmesi açısından uygun olmayan veriler imha edilecektir. Yukarıda sayılan veri türleri dışında bir veri türünün Expanscience ile paylaşılmış olmasının sorumluluğu tarafınıza aittir.
KVKK m.11’de yer alan haklara sahip olduğunuzu hatırlatırız. Detaylı açıklamalar için web sitemizde yer alan KVKK sekmesini lütfen inceleyiniz.