İçeriği Atla

Dijital Hediye Kartı Hüküm ve Koşulları

Expanscience Laboratuvarları İlaç Pazarlama Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (Bundan böyle “MUSTELA” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor ve bu doğrultuda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında belirlenen yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. 

MUSTELA Hediye kart alırken bize ilettiğiniz kimlik ve iletişim bilgileriniz hediye kartın oluşturulması, hediye edeceğiniz kişiye iletilmesi ve kartın doğru kişi tarafından kullanılmasını sağlamak amacıyla MUSTELA tarafından işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Genel Merkezimize, tedarikçilerimize ve size bu hizmeti sunabilmek için destek aldığımız iş ortaklarımıza aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen sözleşmenin ifası dâhil kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. MUSTELA tarafından kişisel verilerinizin hangi amaçlarla, ne şekilde işlenebileceği ve kimlerle paylaşılabileceği konularında detaylı bilgi için web sitemizde yer alan kişisel verilerin korunması sekmesini inceleyebilirsiniz.

 1. Hediye kart kullanıcısı, (“Kart Hamili”) hediye kartını (“Kart”) kullanarak hüküm ve şartlara riayet etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Hediye kartının, kart kullanıcısının iradesiyle ya da iradesi dışında üçüncü kişiler tarafından kullanılması halinde kartı kullanan üçüncü kişiler de işbu hüküm ve şartlara tabi olacaklardır.
 2. Hediye Kartı’nın mülkiyeti, MUSTELA’ya aittir. Kart hamili kartın sadece geçici malikidir. İşbu kartın kaybolması halinde, takip edilmesi, iptal edilmesi ve iadesi olanaklı değildir. Kart hamili, kendisine tevdi edilen kartı ve kartın kullanılması için varsa doğrulama amaçlı kullanılacak bir kod numarası, şifre veya başka bir yöntem için gerekli bilgileri güvenli bir şekilde koruması ve başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri alması gerekmektedir. Mustela Dijital Hediye Kartı, satın alınma tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık süre içerisinde kullanılmalıdır. Mustela Dijital Hediye kartı, başka hediye kartlarının satın alınmasında kullanılamaz. Mustela Dijital Hediye Kartı yeniden yüklenemez, yeniden satılamaz, bir başka kullanıcıya transfer edilemez, yetkisiz ticari amaçlar için kullanılamaz, nakit olarak kullanılamaz ve bakiye tanımlaması bir kodla yapıldığından iade edilemez ve cayma hakkı kullanılamaz.

 3. Kartın kaybolması, 3. kişilere kullandırılması halinde sorumluluk kart hamiline aittir. Kayıp veya çalınma halinde, kartta mevcut bedel hiçbir şart altında iade edilmeyecek veya yeni bir kartla değişim yapılmayacaktır. MUSTELA’nın yetkisiz kart kullanımından sorumluluğu bulunmamaktadır. Kanuna aykırı yöntemlerle elde edilen kartlar geçersiz sayılacak; ürün satın almak için kullanılmayacak ve söz konusu kartların bedeli iade edilmeyecektir. Mustela Dijital Hediye Kartının kayıp riski, ilgili kodun alıcıya veya belirlenen alıcıya elektronik olarak iletilmesi ile alıcıya geçer. Herhangi bir Mustela Dijital Hediye Kartının kaybolması, çalınması, imha edilmesi veya kullanılması durumunda Şirketimiz sorumlu tutulamaz.  Mustela Dijital Hediye Kartı, yalnızca www.mustela.com.tr adlı web sitemiz üzerinden tüketicilere satışa sunulmaktadır. Sahte olarak elde edilen ya da bir başka satıcıdan Mustela Dijital Hediye Kartı adı altında satın alınan ürünlerden Şirketimiz sorumlu tutulamaz.

 4. Kart; sadece Türkiye’de geçerli olup, https://www.mustela.com.tr/ üzerinden satışa sunulan ürünleri satın almak için peşin bir ödeme şekli olarak kullanılabilir. MUSTELA, kartın kullanılabileceği ülkeleri, lokasyonları, ürünleri veya satış kanallarını herhangi bir duyuru yapmadan herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Kart’ın https://www.mustela.com.tr/  üzerinden satışa sunulan ürünlerin satın alınması için kullanılması MUSTELA inisiyatifindedir.

 5. Hediye kartları, nakit itfa değerine sahip değildir ve nakit karşılığında değiştirilemez yahut satın alırken karta yüklenmiş değerin herhangi bir kısmı üzerinden, herhangi bir nakit avans verilemez. Karta yüklenen tutarın nakde çevrilmesi, ciro edilmesi veya başka bir karta yüklenmesi söz konusu değildir. Kartın kalan bakiyesi iade edilemez. Kart, toplam tutar bitirilene kadar kart hamilinin istediği sıklıkta kullanılabilir.

 6. Kartın başlangıç değeri verilmiş olduğu tarihte sahip olduğu değerdir. Kart için MUSTELA tarafından belirlenen alt ve üst limitler arasında peşin ya da kredi kartından tek çekimle yükleme yapılabilir ve bu limitler haricinde yükleme yapılamayacaktır. Hediye Kartına taksitli yükleme yapılamayacaktır. Hediye Karta yapılan yüklemelerde, MUSTELA kayıtlarındaki tutarlar esas alınacaktır. Hediye kartlar, bir kredi kartı, harcama kartı, çek, garanti kartı ya da borç kartı olmayıp, hediye kart bakiyesi herhangi bir faiz kazanmayacaktır.

 • Henüz kullanılmamış̧ olan tüm Kartların iadesi Kart’ı satın alan kişiye (“Kart Alıcısı”) aşağıdaki koşullara bağlı olarak ve belirtilen yasal süre daima gözetilerek kabul edilecektir: 
 • https://www.mustela.com.tr üzerinden satın alınan Dijital Hediye Kartları, sanal Kartın MUSTELA tarafından kartın asıl alıcısına gönderildiği tarihten itibaren 30 takvim günü içinde iade edilebilir.
 • Kart için ödenen bedel, kartı satın almak için kullanılan ödeme yönteminin aynısı kullanılarak iade edilecektir. Söz konusu iade için, orijinal satış̧ fişi ya da iade belgesi ve uygun olduğu hallerde ödeme kartı ve ödeme makbuzu ibraz edilecektir.
 • Kartta kalan bakiye, Kartta kalan bakiye https://www.mustela.com.tr internet sitesinden kontrol edilebilir. Satın alma bedelinin Kart üzerindeki kalan bakiyeyi aştığı durumlarda, fark, https://www.mustela.com.tr  zerinden kabul edilen ödeme araçları ile ödenebilir. 
 • https://www.mustela.com.tr internet sitesi üzerinden Kart ile satın alınan ürünler de söz konusu internet sitesinde belirtilen satın alma şartları ve koşullarına tabi olacaktır.
 • Kartla satın alınan ürünler için iade talebi söz konusu olması halinde, para iadesi gerçekleştirilmeyecek; ancak karta yeni dolum yapılması mümkün olabilecektir.
 • Hediye Kartı, https://www.mustela.com.tr internet sitesi üzerinden satın alındığında;

    7. Sistem aksaklıkları ve yetersizlikleri halinde;

Sistemsel sorunlar sebebiyle meydana gelebilecek olan bilgilerin ve verilerin iletilmesinde gecikme olması ya da bilgilerin ve verilerin kaybolması; 

Kartı satın alan tarafından verilen, Kartın alıcısına ait detayların hatalı olması; 

Kartın belirtilen e-posta adresine teslim edilmemesi ya da 

MUSTELA tarafından gönderilen e-postanın spam ya da istenmeyen e-posta olarak görülmesi durumu dahil olmak üzere MUSTELA’ın kontrolü dışındaki nedenlerle söz konusu kartın asıl alıcısı tarafından alınmamasından ya da gecikmeli alınmasından MUSTELA sorumlu olmayacaktır. 

     8. Kart, Kartı tanzim eden önceden yazılı izin vermedikçe Kartı tanzim eden         dışındaki herhangi bir üçüncü tarafça pazarlanan ürün ve hizmetlerin                   reklamının yapılması ya da tanıtılması amaçlarına yönelik olarak                         kullanılmayacaktır. 

     9. MUSTELA, Hediye Kartı hüküm ve şartlarını herhangi bir zamanda                    aşağıdaki nedenlerin bir ya da daha fazlasının gerçekleşmesi                             durumunda, işbu MUSTELA Hediye Kartı hüküm ve koşullarının tadil                   edilmiş halini https://www.mustela.com.tr web sitesinde ilan etmek                       suretiyle tek yanlı şekilde değiştirebilir;

 •  Mevcut sistemlerin güncellenmesi, piyasa şartları, metot değişiklikleri veya hizmet güncellemelerinin, iyileştirmelerinin mevcudiyeti, 
 • MUSTELA tarafından gerekli görülebilecek herhangi bir durum,
 • Değişen mevzuat düzenlemelerine uyum sağlanması.
  10. MUSTELA işbu kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme ve ilgili                  programı iptal etme hakkını saklı tutar.