İçeriği Atla

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”); adresi işbu Sözleşme Madde 1’de belirtilen (“Satıcı”) ile adresi yine işbu Sözleşme Madde 1’de belirtilen (“Alıcı”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

 

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI:

Ünvanı:

Adresi:

Telefon: 

Fax:

Müşteri Hizmetleri Telefon:

Mersis Numarası:

1.2. ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adresi :

Telefon:

E-posta:

Alıcı ve Satıcı beraber “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 2- TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (Resmî Gazete Tarihi: 27.11.2014 Resmî Gazete Sayısı: 29188)

Platform: Satıcı’ya ait www. mustela.com.tr adlı internet sitesini

Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Alıcı: Bir mal veya hizmeti www… adlı internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi

Taraflar: Satıcı ve Alıcı’yı,

Ürün veya Ürünler: Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü ürünleri,

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusunu; Alıcı’nın Platform’da, Satıcı’ya ait mal/hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, işbu Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

MADDE 4- ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

4.1. Alıcı aşağıda belirtilen hususlarda bilgilendirildiğini, işbu Sözleşme’nin kurulmasından önce Ön Bilgilendirme Formu’nu, Cayma Hakkı Bilgilendirmesini ve Platform’un ilgili sayfalarını, tüm özel ve genel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli ön bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder. Alıcı’nın önceden bilgilendirildiği hususlar aşağıda yer almaktadır.

 1. a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
 2. b) Satıcı’nın adı, unvanı, varsa MERSİS numarası,
 3. c) Satıcı’nın açık adresi, telefon numarası ve varsa satıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,

ç) Satıcı’nın, Alıcı’nın şikayetlerini iletmesi için (c) bendinde belirtilenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi,

 1. d) Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,
 2. e) Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, Alıcı’ya yüklenen ilave maliyet,
 3. f) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve Satıcı’nın şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri,
 4. g) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve Satıcı’nın iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,

ğ) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,

 1. h) Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, Alıcı’nın cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,

ı) Satıcı’nın talebi üzerine, varsa Alıcı tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,

 1. i) Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,
 2. j) Satıcı’nın bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi,
 3. k) Alıcı’ların uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

MADDE 5- FATURA

Platform üzerinden Alıcı tarafından satın alınan ürün/ürünlerin faturası, siparişin onaylanması sırasında Alıcı’nın seçmiş olduğu teslimat adresine, siparişle birlikte teslim edilecektir.

MADDE 6- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

6.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı tarafından Platform üzerinden satın alınan mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Adı ve Temel Nitelikleri:         

Adet:  

Kargo Bedeli:

Satış Bedeli: … (KDV dahil toplam Türk Lirası)

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

Teslim Şekli:              

6.2. www.mustela.com.tr internet sitesi ya da varsa mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen elektronik alışverişte, paketleme, kargo ve teslim masrafları Alıcı tarafından karşılanmaktadır. Siparişiniz özelinde sepetinize toplam 8 adet ürün ve aynı üründen sadece 3 adet ürün ekleyebilirsiniz. Kargo ücreti 49,90-TL’dir.  Kargo fiyatı sipariş toplam bedeline eklenmektedir, ürün bedeline dahil değildir. İnternet sitesi üzerinden yapılan alışveriş teslimatı, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, Alıcı'nın Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtmiş olduğu teslimat adresine, elden yapılacaktır. Alıcı teslim anında belirlemiş olduğu teslimat adresinde bulunmazsa dahi Satıcı ürün/ürünleri teslim edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Böyle bir durumda, Alıcı'nın ürünü teslim almamasından ya da geç teslim almasından kaynaklanacak zararlardan/giderlerden Satıcı sorumlu olmayacaktır. Satıcı’nın sorumluluğu, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu olan ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, Alıcı’nın yarattığı siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden ibarettir.

6.3. Ödeme Şekli : Kredi Kartı ile ödeme

6.4. Satın alınan ürünün vadeli satışa uygun olan ürünlerden olması halinde vadeli satışlar, sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılmaktadır. Bu nedenle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili olan bilgileri, kredi kartının kullanıldığı Bankasından ayrıca teyit edecektir. Bunun dışında Alıcı, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Alıcı’nın kredi kartının ait olduğu Bankası ve kendisi arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

6.5. İade Prosedürü

6.5.1. Kredi Kartına İade Prosedürü

6.5.1.1. Alıcı cayma hakkını kullanır ise ya da ürünün ayıplı olması halinde ürünü iade eder ise ya da siparişe konu olan ürün çeşitli sebeplerle tedarik edilemez ise veya Alıcı’ya arabulucu veya Tüketici Hakem Heyeti kararları veya Tüketici Mahkemesi kararları bedel iadesine karar verilir ise ya da Platform üzerinden alınan ürün/ürünlerin satışı kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıdaki gibi olacaktır;

6.5.1.2. Ürünün taksitli satışa uygun ürünlerden olması halinde, Alıcı Platform üzerinden yapmış olduğu elektronik satın alma işlemini kaç taksit ile gerçekleştirdi ise, Banka’nın geri ödemesi de belirlenen taksit miktarı kadar, taksitle olacaktır. Banka poslarından yapılan taksitli satışlarda, Satıcı, Banka’ya ürün/ürünlerin bedelinin tamamını tek seferde ödeyecektir. Alıcı tarafından talep edilen iade tutarları da ilgili Banka’ca taksitli olarak Alıcı’nın ya da hamil kişinin hesabına aktarılacaktır.

6.5.1.3. Alıcı Platform üzerinden yapmış olduğu alışverişini iptal etmesine kadar geçen sürede ödeme yapmış ise, söz konusu taksit tutarları, iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihlerinin çakışmadığı durumlarda her ay karta 1 (bir) iade olacak şekilde yansıyacaktır. Alıcı’nın iade öncesinde ödemiş olduğu taksit tutarları ise, satışın tüm taksitleri bittikten sonra, iadeden önce ödenmiş olan taksit sayısı kadar her ay hesabına iade edilecek ve mevcut borçlarından düşülecektir.

6.5.1.4. Banka kartı ile alınmış mal ve hizmetten cayma durumunda, Satıcı’nın talep edilen iade tutarını Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olması sebebiyle Alıcı’ya nakit olarak iade ödemesi yapılması mümkün değildir. Satıcı, böyle bir iade işlemi söz konusu olduğunda, kendisine ödenen bedelin iadesini ilgili yazılım aracılığı ile yapacaktır. Kredi kartına iade durumunda ise, Satıcı iade bedelini Banka’ya tek seferde ödeyecektir, banka tarafından Alıcı’ya iadesi ise yukarıda açıklanan prosedür izlenerek yapılacaktır.

Alıcı, yukarıda açıklanan iade prosedürlerini okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

6.5.2. Kapıdan Ödeme ile Havale/EFT Ödeme Durumlarında İade Prosedürü

6.5.2.1. Alıcı’nın Platform üzerinden gerçekleştirmiş olduğu alışverişini kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinin bulunması ve bu seçeneklerden biri ile gerçekleştirmesi durumunda Alıcı’dan iadenin gerçekleştirileceği hesap bilgileri istenecektir. Alıcı tarafından bildirilen hesabın, fatura adresindeki kişinin veya üyenin adına olması şarttır. İade ise Alıcı tarafından bildirilen hesaba havale veya EFT şeklinde yapılacaktır.

MADDE 7- CAYMA HAKKI

7.1. Alıcı, mustela.com internet sitesi üzerinden siparişinin tamamlanmasından sonra, ürünün teslim alındıktan sonra iade edilemeyecek ürünlerden olmaması halinde, on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden cayma hakkına sahiptir. Alıcı, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce özellikle cayma hakkı ve usulleri hakkında Ön Bilgilendirme Formu ile Satıcı tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan www. mustela.com.tr yer alan iletişim sayfasından satıcıya ulaşarak  Satıcı’nın ürünü teslim ettiği kargo firmasına ücretsiz olarak teslim ederek gönderilmesi ile gerçekleştirebilirsiniz.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 • Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 • Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 • Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

 

7.3. Malın Satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, Alıcı’ya yapılan teslim olarak kabul edilmez.

7.4. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

7.5. Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme malın ilk incelemesini kapsar. Malın mutat olarak kullanılması durumunda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Buna ek olarak Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
 • Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
 • Alıcı bünyesindeyken saklama koşullarının niteliğinden emin olunamayacak veya çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler (Dijital Hediye Kartı gibi ürünler),
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 8- GENEL HÜKÜMLER

8.1. Alıcı, işbu Sözleşme’nin kurulduğu www.mustela.com.tr internet sitesinde işbu Sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri okuduğunu, anladığını, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder.

8.2. Ürün/ürünler işbu Sözleşmenin kurulması tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk Satıcı’da olacaktır.

8.3. Satıcının sorumluluğu, işbu Sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, Alıcı’nın yarattığı siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden ibarettir.

8.4. İşbu Sözleşme’de belirtilen bedelin, Alıcı’nın seçmiş olduğu ödeme şekli ile ödenmiş olması, işbu Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için şarttır. Herhangi bir nedenle işbu Sözleşme konusu ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarından iptal edilir ise, Satıcı’nın ürün/ürünleri teslim yükümlülüğü sona erer.

8.5. İşbu Sözleşme konusu ürün/ürünler, Alıcı tarafından belirlenen başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise ve teslim edilecek kişi/kuruluş teslimatı kabul etmez ise Satıcı’nın sorumluluğu doğmamaktadır.

8.6. Alıcı’ya ait kredi kartı, ürün/ürünlerin tesliminden sonra, Alıcı’nın kusuru olmaksızın, haksız ve hukuka aykırı olarak yetkisiz kişilerce kullanılması sebebi ile ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından ürün bedeli Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı teslim almış olduğu ürün/ürünleri Satıcı’ya geri göndermekle yükümlüdür.

8.7. İşbu Sözleşme konusu olan ürün/ürünlerin garanti belgesi ile satılan veya garanti belgesi olmaksızın satılan ürün/ürünlerin ayıplı (arızalı, bozuk vb.) olması halinde ya da garanti kapsamında ve şartları dahilinde arızalanması ya da bozulması halinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için söz konusu ürün/ürünler Satıcı'ya gönderilebilir. Böyle bir durumda kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanacaktır.

8.8. Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için Alıcı’ya gönderilen faturada iade ile ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra ürün/ürünlerle birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

MADDE 9- KİŞİSEL VERİLER

9.1. İşbu sözleşme kapsamında, Kişisel veri”; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

9.2. Satıcı, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında elde ettiği, depoladığı, aktardığı, muhafaza ettiği Kişisel Verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan veri işlemeye dair ilkelere ve işleme şartlarına uygun olarak işlemeye özen gösterecektir.

9.3. Satıcı, Kişisel Verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbiri almaya gayret edecektir.

9.4. Taraflar, Veri Koruma Mevzuatı ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranırlar. Bahsi geçen düzenlemeler kapsamında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik veya güncelleme nedeniyle Satıcı’nın yürütmüş olduğu süreçlerde bir değişiklik meydana gelmesi halinde, Satıcı bu değişikliği hızlıca yerine getirir ve gerekiyorsa ilgilisine bu durumu bildirir. 

9.5. Satıcı, işbu sözleşmeye işlemiş olduğu kişisel verileri, ilgili kanuni ve akdi süreler dolduktan sonra ilgili mevzuata uygun şekilde imha edecektir.

 

MADDE 10- UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Alıcı’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir. Tüketici hakem heyetlerine ilişkin parasal sınırlar için lütfen inceleyiniz: https://ticaret.gov.tr/tuketici/tuketici-hakem-heyetleri/tuketici-hakem-heyetlerine-iliskin-bilgilendirme-

MADDE 11- 11 (onbir) maddeden ibaret işbu Sözleşme, taraflarca okunarak, Alıcı tarafından platformda onaylanmış ve Alıcı’nın onay tarihinde yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme’nin bir nüshası Alıcı’nın mustela.com.tr’ye üyelik hesabında mevcuttur, talep halinde e-posta ile de gönderilecektir.

 

SATICI :

 

ALICI :

 

Tarih :