İçeriği Atla

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

  1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) Barbaros Mah. Kardelen sok. No:2 Kat:18 34746 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Expanscience Laboratuvarları (“Şirketimiz”) ile www.mustela.com alan adlı internet sitesine (“Site”) üye olan kişiler (“Üye”) arasında akdedilmiştir.

İşbu Sözleşme kapsamında Şirketimiz ve Üye ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

Üye, yasalara ve/veya tüzel kişi temsil yetkisine göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunu, bu Üyelik Sözleşmesi’ni okuduğunu, anladığını, burada yazan şartlarla bağlı olduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt etmiştir. Bu Sözleşme’ye aykırı olarak Site’nin kullanılması halinde Şirketimiz’in herhangi bir sorumluluğu olmayıp Şirketimizin bu sebeple uğrayabileceği her türlü zararı Üye’den talep etme hakkı bulunmaktadır.

Üyelerimizin Şirketimize verdiği bilgilerin gizliliği, korunması ile ilgili işlemleri ve Sitemiz'den satışlara ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki cari esaslar benimsenmiştir.

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Şirketimiz, Siteyi işletmekte ve bu kapsamda Site üzerinden alışveriş yapmak isteyen ve belirli şartları karşılayan Üyelere ya da Üye olmayan tüketicilere satış yapmaktadır.

2.2. İşbu Sözleşmenin konusu; Üye’nin Site’ye üyeliğine ilişkin hüküm ve koşullarının düzenlenmesidir. İşbu Sözleşme kapsamında, Şirketimiz’e ait olan Site’den faydalanacak olan Üye, işbu Sözleşme'nin, Site’nin kullanımı ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve Sözleşme’de yer alan düzenlemelere uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmektedir.

2.3. Site üzerinde yayımlanmakta olan Kullanım Koşulları, Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ile Gizlilik Politikası dokümanları da işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.

    3. SİTEYE ÜYELİK KOŞULLARI

3.1. Sözleşme’yi ve ilgili politika ve kuralları kabul eden 18 yaşını doldurmuş kullanıcıların Site’ye Üyeliği kabul edilmektedir.

3.2. Üye, kendisinin bu Sözleşme’de belirtilen kuralları dikkate alarak Siteye üye olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Şirketimiz’in herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle, başkaca bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın Üye’nin Site’yi kullanmasını engelleyebilme ve üyeliğini feshetme hakkı bulunmaktadır.

3.3. Üye kendisinin tüketici olduğunu, kesinlike ticari amaçlarla hareket etmek amacıyla Site’yi kullanmayacağını ve Site’yi kullanmaya ehil olduğunu ispat etmek amacıyla sunacağı her türlü bilgi ve belgenin doğru ve güncel olduğunu ve fiili durumu yansıttığını kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi durumlarda Üye, Şirketimiz’in uğrayabileceği her türlü zarardan münhasıran Üye’nin kendisinin sorumlu olduğunu ve bu zararları tazmin etmeyi kabul etmektedir.

3.4. Site’ye Üye olmak ücretsiz olup, Üye olma talebinde bulunan kişi, üyelik için sağladığı bilgilerin tamamının doğruluğundan sorumlu olup, bu bilgilerin, şifre unutma gibi, gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı da sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

3.5. Sitemizde sunulan fiyat, stok, kampanya, indirim oranları gibi hususlar, diğer ticaret kanallarında sunulanlarla herhangi bir şekilde kıyaslamaya ve/veya karşılaştırmaya tabi tutulamaz. Bu tür kıyaslama veya karşılaştırmalar sebebiyle Şirketimize hiçbir biçimde sorumluluk yüklenemez.

3.6. Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimizce ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları'nca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez).

3.7. Müşterilerimizin Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

3.8. Üye, şifresini unuttuğu takdirde, “Üye Girişi” sayfasında yer alan “Şifremi Unuttum” bağlantısına tıklayarak ve üye hesabının bağlı olduğu e-posta adresini yazdıktan sonra “Gönder” tuşuna basarak şifresini tekrar alabilir; üye, bu iletişimin ve kendisine ait iletişim kanallarının güvenliğinden bizzat sorumludur.

3.9. Şirketimiz’in Üye’yi Site üyeliğine kabul etmeme, dilediği zaman üyelikten çıkarma veya üyeliğini askıya alma hakkı bulunmaktadır.

3.10. Üyeliğin Şirketimiz tarafından askıya alınması veya iptal edilmesi halinde, önceki üyelik bilgilerinin veya farklı bilgilerin kullanılarak yeni bir üyelik oluşturulması yasaktır.

3.11. Üye, işbu Sözleşme kapsamında düzenlenmiş olsun ya da olmasın Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Site’de yer alan tüm kural ve koşullara ve yürürlükte bulunan mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getireceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

  1. GENEL HÜKÜMLER

4.1. Site üzerinde Şirketimiz tarafından satılan ürünler “OLDUĞU GİBİ”; diğer bir deyişle mevcut fiili ve hukuki durumları çerçevesinde sunulmaktadır ve Üyeye ait herhangi bir mal ile uyumluluğu da dahil ürünler üzerinde açık ya da zımni herhangi bir şekilde garanti taahhüt edilmemektedir.

4.2. İşbu Sözleşmenin Taraflar arasında akdedilmesi, Tarafların birbirlerinden mal ya da hizmet alması zorunluluğunu doğurmamakta ve Tarafların böyle bir taahhütte bulunduğu anlamına gelmemektedir.

4.3. Site üzerindeki bilgiler Şirketimiz için bir bağlayıcılık taşımamakta, Şirketimiz'in kamuoyuna açık şekilde mal sergilediği anlamına (dolayısıyla öneri beyanı anlamına) gelmemekte, tavsiye niteliği taşımaktadır.

4.4. Üye, site üzerinden sipariş ettiği ürünün bedelini ödedikten sonra Satıcının bilgilerine erişebileceğini anladığını kabul ve beyan eder.

4.5. Üye, Siteye üye olması sırasında oluşturduğu şifreyi gizli tutmakla ve üçüncü kişilerle paylaşmamakla yükümlüdür. Şifrenin kullanılması münhasıran Üyeye aittir. Üyenin Şifreyi herhangi bir sebeple üçüncü kişilerle paylaşması halinde doğabilecek zararlardan yalnızca Üye sorumlu olacaktır. Bahsi geçen yükümlülüğe aykırılık nedeniyle Şirketimiz’in herhangi bir zarara uğraması halinde, Şirketimiz bu zararın tazmini için Üye’ye rücu edebilecektir.

4.6. Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Şirketimiz sorumlu değildir.

 5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Site ve Site’nin kaynak kodları dahil tüm unsurları üzerindeki ve işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yeniden iletim dahil tüm mali haklar dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet hakları, her türlü hak ve menfaat Şirketimiz’e aittir. Sitenin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dâhilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin çoğaltılması, kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. İşbu Sözleşme kapsamında Üye’ye yalnızca Site üzerinden sağlanan hizmetlerden yararlanması için kişisel, dünya çapında, bedelsiz, devredilemez ve münhasır olmayan bir kullanım hakkı tanımaktadır. İşbu Sözleşme’de yer alan hiçbir hüküm Üye’ye kısmen ya da tamamen herhangi bir hak, mülkiyet ve menfaat tanındığı şeklinde yorumlanamaz. Üye, hiçbir şekilde Site’de çalıştırılan yazılımları kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, türev çalışmalar oluşturamaz, ters mühendisliğe tabi tutamaz, geri derleme ve sair şekillerde yazılımın kaynak koduna ulaşmaya çalışamaz.

5.2. Üye, Şirketimiz’e bilgilerinin ve Üye tarafından Site üzerinde oluşturulan içeriklerin, her türlü ortam ve dağıtım kanalı aracılığıyla (hali hazırda bilinen yahut sonradan geliştirilecek olan) kullanılması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, uyarlanması, değiştirilmesi, yayınlanması, iletilmesi gösterilmesi ve dağıtılması, saklanması ve yedeğinin alınması için dünya çapında, münhasır olmayan, bedelsiz bir kullanım hakkı (alt lisans verme hakkı ile birlikte) vermektedir.

5.3. Üye Şirketimiz’in ve iştiraklerinin ticari unvanını, ticari markalarını, hizmet markalarını, logolarını, alan adlarını hiçbir şekilde kullanamaz.

  1. GİZLİLİK

6.1. Taraflar diğer Tarafın geçmişteki, günümüzdeki ya da gelecekteki ticari faaliyetleri, ürünleri, hizmetleri, teknik bilgileri ve diğer müşterilerine ait bilgiler ile ilgili olan bilgilere ve ilgili tarafça gizli bilgi olarak tanımlanan bilgilerini Gizli Bilgi olarak kabul edecek ve Gizli Bilgileri diğer tarafın açık onayı olmadan 3. kişilerle paylaşmayacak, Sözleşme’nin ifası amacı dışında kullanmayacaktır. Üye, Şirketimiz’e ait Gizli Bilgileri kullanım amaçlarının ortadan kalkması ve en geç Sözleşme’nin feshedilmesi anında imha edecektir.

6.2. Taraflar Gizli Bilgilere ilişkin resmi makamlardan gelen talepleri kanuni yükümlülüklerine aykırı olmamak üzere derhal yerine getirecektir.

6.3. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin her türlü mevzuata her daim uygun davranacaklarını, bahsi geçen düzenlemeler uyarınca veri sahiplerinin ve/veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun talep ettiği bilgi ve belgeleri en kısa zamanda teslim edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, veri sahiplerinin 6698 sayılı Kanun kapsamındaki haklarını kullanmasına ve diğer yükümlülüklere ilişkin olarak Şirketimiz ile iş birliği içerisinde çalışacaktır.

6.4. Kişisel verilere ilişkin burada hüküm bulunmayan hallerde Site’de yer alan Gizlilik Politikası,  Çerez Politikası, Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni, Kişisel Veri İşleme ve İmha Politikası ve diğer ilgili metinlerde yer alan hükümler uygulanacaktır.

6.5. İşbu madde Sözleşme’den bağımsız olup, Sözleşme’nin herhangi bir nedenle feshi halinde de yürürlükte kalacaktır.

  1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

7.1. Şirketimiz tarafından Site’nin faaliyetlerinin durdurulması, herhangi bir ek bildirim veya beyan gerekmeksizin işbu Sözleşme’nin sona ermesi anlamına gelecektir. Site üzerinden sunulan hizmetlerin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması, Sözleşme’nin feshi anlamına gelmeyip Şirketimiz’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.2. Sözleşme Şirketimiz tarafından herhangi bir zamanda, bildirimsiz olarak ve herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedilebilecektir.

7.3. Taraflardan herhangi birinin gizlilik maddesinde ve sitede yer alan Kullanım Koşullarında yer alan hükme aykırı davranması, diğer tarafa işbu sözleşmeyi derhal, tek taraflı olarak feshetmek hakkı verir.

7.4. Sözleşmedeki yükümlülüklerin gereği gibi veya hiç yerine getirilmemesi halinde, Taraflar birbirlerinin uğradıkları zararı tazmin edecektir.

7.5. Üye tarafından ileri sürülen her türlü talep ve iddialardan dolayı Şirketimiz’in sorumluluğu, uğranılan doğrudan zararların tazmini ile sınırlı olacak ve Şirketimiz’in bu sorumluluk kapsamında toplamda ödemesi gereken tutar hiçbir şekilde uyuşmazlık konusu sipariş kapsamında Şirketimiz’e ödenen net ücretin %100’ünü geçmeyecektir.

7.6. Üye, işbu Sözleşmenin kurulması sırasında verdiği tüm bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve fiili duruma uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bahsi geçen bilgi ve belgelerin belirtilen nitelikleri taşımaması halinde, Üye Şirketimiz’in uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

  1. MÜCBİR SEBEPLER

8.1. İşbu Sözleşme’nin onaylandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen ve Tarafların Sözleşme konusu ediminin ifasını kısmen veya tamamen, geçici veya daimî olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt gibi haller ile Tarafların kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır.

8.2. Mücbir sebep nedeniyle 30 günden fazla bir süre boyunca bir Taraf’ın bu Sözleşme kapsamındaki borçlarını ifa edememesi halinde diğer Taraf’ın işbu Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ya da bedel ödeme sorumluluğu bulunmaksızın feshetme hakkı bulunmaktadır.

8.3. Mücbir sebep nedeniyle Tarafların borçlarını ifa etmede gecikmeleri halinde, söz konusu gecikmeden dolayı Tarafların herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

  1. MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1. Devir: Üye, Sözleşmeyi veya Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, öncesinde Şirketimiz’in yazılı onayını almadan, hiçbir şekilde bir başka kuruluş veya şahsa devredemez. Şirketimiz, Sözleşme’yi ve Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini Üye’ye bildirimde bulunmaksızın devredebilir.

9.2. Taraflar Arasındaki İlişki: İşbu Sözleşme, Taraflar arasında hiçbir şekilde ortaklık, ortak girişim, acente, iş ilişkisi veya güvene dayalı başka bir işlem teşkil etmez, kurmaz ya da ifade etmez. İşbu Sözleşme hiçbir Tarafa diğer Taraf adına taahhütlerde bulunma veya diğer Tarafı borç altına sokma yetkisi (herhangi bir taahhütte, bir yükümlülük veya sorumluluk varsayımında bulunma veya bir hakkın icrası veya yetkinin kullanılması dâhil olmak üzere) vermez.

9.3. İletişim: İşbu Sözleşme, politika ve kurallara yönelik ve/veya Site’de yer alan herhangi bir içeriğe ilişkin soru, öneri ve bildirimler için, Platform’da yer alan “Bize Ulaşın” sekmesindeki formun doldurulması gerekmektedir.

9.4. Geçerlilik: Sözleşmede yer alan hükümlerden bir ya da birkaçının gerek taraflarca karşılıklı anlaşma gerekse hukuki bir zorunluluk sebebiyle uygulanamaz hale gelmesi durumunda sözleşmenin diğer hükümleri aynen uygulanmaya devam edecektir. Gerektiği takdirde taraflar, karşılıklı anlaşma ile uygulanamaz hale gelen madde yerine yenisini tanzim edecektir.

9.5. Feragat: Sözleşmede yer alan haklardan bir ya da birkaçının kullanılmaması, taraflar tarafından haklarından vazgeçildiği yazılı olarak belirtilmediği sürece, bu hakların kullanılmasından tamamen feragat edildiği veya sair başka hakların da kullanılmayacağı şeklinde yorumlanamayacağı gibi, karşı tarafa da bu yönde herhangi bir hak vermeyecektir.

9.6. Sözleşmenin Değiştirilmesi: İşbu Sözleşmenin koşulları Şirketimiz tarafından istendiği anda tek taraflı olarak Şirketimizin uygun göreceği şekilde değiştirilebilecektir. Üyeye değişiklik bildiriminin yapılmasından sonra Üyenin Siteyi kullanmaya devam etmesi, yapılan değişikliğin kabul edildiği anlamına gelmektedir.

9.7. Tebligat Adresi: Taraflar arasındaki iş bu sözleşmeden doğan her türlü ihbar ve ihtar ve teyitler ile bunlara karşı itirazlar; telgraf, faks, mutabakata vardıkları elektronik posta adresleri veya noter aracılığı ile yapılır (Yasalar uyarınca belli usulle yapılması gereken bildirimler istisnadır). Taraflar, adres değişikliklerini diğer tarafa 7 gün içerisinde yazılı olarak ihbar etmek zorundadır. Bu ihbar yapılmadığı takdirde, işbu sözleşmede mevcut adrese gönderilen tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

9.8. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabi olup Sözleşme’nin icrası, tefsiri, ihlali, feshi ya da geçerliliği dahil olmak üzere taraflar arasında oluşması muhtemel her türlü anlaşmazlıkların çözümünde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

9.9. Delil Sözleşmesi: Taraflar, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Şirketimiz’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, elektronik ortamlardaki yazışmaların, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.10. Yürürlük: İşbu Sözleşme, elektronik ortamda akdedilmiş olup, Site’nin kullanılmaya başlandığı tarih itibari ile yürürlüğe girer.