İçeriği Atla

Kullanım Koşulları

İNTERNET SİTEMİZİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ HÜKÜMLERİN TAMAMINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

İnternet sitemizi kullanmanız; yasalara ve/veya tüzel kişi temsil yetkisine göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuz, tüketici sıfatını haiz olduğunuz ve bu Kullanım Koşulları’nı (“Koşullar”) okuduğunuz, anladığınız, burada yazan şartlarla bağlı olduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Eğer bu Kullanım Koşulları’nda belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen İnternet sitemizi kullanmayınız. Aksi halde İnternet sitemizi yetkisiz ve fiil ehliyetsiz kullanımdan dolayı sorumluluk kabul etmez.

  1. Taraflar

İşbu kullanım koşulları, Palladium Tower Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2-1 Kat:18 Ataşehir/İSTANBUL adresinde kayıtlı EXPANSCIENCE LABORATUVARLARI İLAÇ SANAYİ PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş. (“Şirketimiz”) ile, Şirketimiz tarafından oluşturulan www.mustela.com.tr alan adlı internet sitemizi (“Site”) kullanan ve bunlardan yararlanan taraf (“kullanıcı” ya da “müşteri” “tüketici” olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir. Şirketimiz ve kullanıcı birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı ise “Taraf” olarak anılabileceklerdir.

  1. Amaç

Şirketimiz, Siteyi işletmekte ve bu kapsamda Site üzerinden alışveriş yapmak isteyen kullanıcılara satış yapmaktadır. İşbu Kullanım Koşulları’nın (“Koşullar”) konusu; kullanıcının Siteye üye olarak veya olmaksızın Site’yi kullanmasına ilişkin hüküm ve koşullarının düzenlenmesidir. İşbu koşullar kapsamında, Şirketimiz’e ait olan Site’den faydalanacak olan kullanıcı, işbu Koşullar’ın, Site’nin kullanımı ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu Koşullar’da yer alan düzenlemelere uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmektedir. Site üzerinde yayımlanmakta olanÜyelik Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası ve sair dokümanalar da işbu Koşullar’ın ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. İşbu Koşullar ile, Site’nin ziyaret edilmesi ve/veya kullanılmaya başlandığı andan itibaren kullanıcılar bu hükümlere uyma konusunda taahhüt vermiş kabul edilir.

  1. Hizmetlerden Yararlanma, Yükümlülük ve Taahhütler

3.1. Kullanıcıların Site’deki ürün ve/veya hizmetlerden yararlanma gibi amaçlarla paylaşıltığı iletişim bilgileri, sipariş bilgileri, ödeme bilgileri gibi bilgilerin, kullanıcının kendisine ait olma zorunluluğu vardır. Aksi halde, üçüncü kişilerin haklarının ihlalinden ve/veya Şirketimizin uğrayabilecğei tüm zararlardan kullanıcı münhasıran sorumlu olup Şirketimiz’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.2. Şirketimiz tarafından yapılacak işlem, bilgilendirme, gönderi ve/veya yazışmalarda, kullanıcı tarafından verilen bilgiler esas alınır ve bu bilgiler kullanılır.

3.3. Şirketimiz, verilen tüm bilgilerin doğru olduğuna inanır ve buna göre hareket eder. Yanlış, hatalı ve gerçeğe aykırı olarak beyan edilen bilgilerden oluşabilecek hatalardan Şirketimiz sorumlu tutulamaz.

3.4. Şirketimiz, tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşulları’nda dilediği zaman haber vermeden değişiklik yapabilir. İşbu Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girer. İşbu Kullanım Koşulları, kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

3.5. Kullanıcı, Site üzerinden temin ettiği ürün ve/veya hizmetlerin ödemesini zamanında ve hukuka uygun olarak gerçekleştirmeyi, aksi halde Üyeliğinin başkaca herhangi bir bildirime gerek olmaksızın sona erdirileceğini ve Şirketimiz tarafından uğranılan zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde ve/veya Site’yi hukuka aykırı olarak kullandığı takdirde Şirketimiz’in gerekli müdahalelerde bulunma hakkına sahip olduğunu, gelecekte Site’yi kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder.

3.7. Kullanıcı, hatalı veya yanlış yönlendirici, yanıltıcı, hileli davranışlarda bulunamaz.

3.8. Site üzerinde Şirketimiz tarafından satılan ürünler “OLDUĞU GİBİ”; diğer bir deyişle mevcut fiili ve hukuki durumları çerçevesinde sunulmaktadır ve kullanıcıya ait herhangi bir mal ile uyumluluğu da dahil ürünler üzerinde açık ya da zımni herhangi bir şekilde garanti taahhüt edilmemektedir.

3.9. Bu Koşullar, Tarafların birbirlerinden mal ya da hizmet alması zorunluluğunu doğurmamakta ve Tarafların böyle bir taahhütte bulunduğu anlamına gelmemektedir.

3.10. Site üzerindeki bilgiler Şirketimiz için bir bağlayıcılık taşımamakta, Şirketimiz'in kamuoyuna açık şekilde mal sergilediği anlamına (dolayısıyla öneri beyanı anlamına) gelmemekte, tavsiye niteliği taşımaktadır.

3.11. Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği siparişlere konu ürün ve/veya hizmetlerin ödemesini zamanıda ve hukuka uygun olarak gerçekleştirmeyi, aksi halde Şirketimiz tarafından uğranılan zararı tazmin etmeyi ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.12. Kullanıcı, Site’de bulunan resim, metin, görsel ve işitsel imgeler, dosyalar, veritabanları, kataloglar ve listeler gibi Site’de yer alan hiçbir unsuru çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kullanmayacağını, doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet olarak kabul edilebilecek eylemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3.13. Site ve Site’nin kaynak kodları dahil tüm unsurları üzerindeki ve işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yeniden iletim dahil tüm mali haklar dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet hakları, her türlü hak ve menfaat Şirketimiz’e aittir. Sitenin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dâhilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin çoğaltılması, kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. İşbu Sözleşme kapsamında kullanıcı yalnızca Site üzerinden sağlanan hizmetlerden yararlanması için kişisel, dünya çapında, bedelsiz, devredilemez ve münhasır olmayan bir kullanım hakkı tanımaktadır. İşbu Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm kullanıcıya kısmen ya da tamamen herhangi bir hak, mülkiyet ve menfaat tanındığı şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, hiçbir şekilde Site’de çalıştırılan yazılımları kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, türev çalışmalar oluşturamaz, ters mühendisliğe tabi tutamaz, geri derleme ve sair şekillerde yazılımın kaynak koduna ulaşmaya çalışamaz.

3.14. Kullanıcı, Şirketimiz’in ve iştiraklerinin ticari unvanını, ticari markalarını, hizmet markalarını, logolarını, alan adlarını hiçbir şekilde kullanamaz.

3.15. Site’nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, Site’nin ve/veya Site’deki içeriğin ya da unsurların işbu Kullanım Koşulları’nda belirlenen şartlara aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup Şirketimiz’in uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı talep, dava ve takip hakkı saklıdır.

3.16. Kullanıcıların Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site’ye ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması; Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksamasına, bozulmasına yol açması, yazılım kodlarına müdahale etmesi, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, sunuculara erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır.

3.17. Kullanıcı, Site’de başkaları için zararlı olan (örneğin virüsler, takip yoluyla taciz edici, nefret söylemi, başkalarına yönelik şiddeti savunan) davranışlarda bulunamaz.

3.18. İşbu koşulların kullanıcı tarafından ihlal edildiği belirlendiğinde, başka bir kullanıcıdan şikâyet alındığında, fikri mülkiyet ihlali bildirimi veya içeriğin kaldırılması için başka bir ihtar durumunda Şirketimiz, o sebep olunan her türlü zararı kullanıcıdan talep edebilir.

  1. Sorumluluk Reddi ve Yükümlülüğün Sınırı

Yasaların izin verdiği ölçüde ve Şirketimiz işbu Kullanım Koşulları yerine geçecek yazılı farklı bir anlaşma akdetmediği sürece Şirketimiz, kullanıcılara karşı dolaylı, arızi, özel, sonuç olarak ortaya çıkan veya cezai hasar ya da herhangi bir veri, fırsat, itibar, kar veya gelirinden (örn. rahatsız edici veya alçaltıcı beyanlar, arızalı süre veya kayıp, kişisel bilgilerin veya içeriğin kullanımı veya bunlar üzerindeki değişiklikler) sorumlu olmayacaktır.

Şirketimiz, Site’ye erişim ve Site vasıtasıyla gerçekeştirilen işlemlerin kesintiye uğraması, veri kaybı başta olmak üzere kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.

  1. Fikri Mülkiyet

5.1. Site’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin, markaların, ve sair tüm unsurların her türlü hakkı (fikri ve veya sınai mülkiyet hakları vb.) Şirketimiz’e aittir. Platform’un tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Platform’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Platform dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. unsurların kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

5.2. Kullanıcının fikri ve/veya sınai hak ihlali teşkil eden davranış/eylemleri sebebiyle diğer kullanıcılar ya da 3. kişiler ve/veya Şirketimiz nezdinde meydana gelebilecek her türlü zarardan kullanıcının kendisi münharısan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. Sona Erme

6.1. Bu kullanım koşullarında belirtilen madde veya koşullardan herhangi birinin kullanıcı için uygun olmaması halinde kullanıcı Site’yi kullanmayı her zaman durduranbilir. Şirketimiz, önceden bildirme mecburiyeti olmaksızın, bazı veya tüm servisleri, Site’ye erişimi modifiye edebilir, askıya alabilir, derhal sona erdirebilir veya durdurabilir. Kullanıcı bu sebeple herhangi bir zararının doğduğunu iddia etmeyeğini / edemeyeceğini kabul etmektedir.

6.2. Şirketimiz yasal zorunluluk halinde ya da gerekli gördüğü diğer hallerde kullanıcının çeşitli formlar aracılığıyla beyan ettiği bilgileri Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ile ve kişisel veri niteliğinde olan ya da olmayan bilgileri resmi veya özel kurumlara veya kişisel verilerin korunmasına ilişkin belirtilen üçüncü şahıslara yurt içinde ya da yurt dışında verebilir. Kullanıcı bu sebeple Şirketimiz’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.

  1. Uyuşmazlıklar

Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar öncelikle Sulh yolu ile çözümlenecektir. Taraflar, uzlaşma sağlanamaması halinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri’nin ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler. Yargı veya soruşturma makamlarından usulüne uygun bir bilgi ve belge talebi gelmesi halinde, Şirketimiz talep edilen bilgi, belge ve kayıtları bu makamlarla paylaşabilir.

  1. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde Şirketimiz’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Şirketimiz’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere doğal afetler, grev, lokavt, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, resmi makamların Şirketimiz’in yükümlülüklerini yerine getirmesini geciktiren veya bunları imkânsız kılan kararları ya da eylem veya işlemleri, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi, mücbir sebep halleri olarak kabul edilmiştir.

  1. Yürürlük ve Kabul

İşbu Kullanım Koşulları ve bu koşullar içerisindeki değişiklik ve/veya güncellemeler, Kullanıcı’nın Site’yi kullanmaya başlamasından itibaren kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır ve Site’de yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.