İçeriği Atla

İptal&İade&Teslimat Politikası

CAYMA - AYIP - İADE VE TESLİMAT BİLGİLENDİRME METNİ

Web sitemizden satın alınan ürünler özelinde bayii eczanlerimizden iptal ve iade kabul etmiyoruz. İptal ve İade talebiniz için bizimle iletişim sayfasında ulaşabilirsiniz. 

Bizimle iletişime geçtikten sonra ambalajı açılmamış olma şartı ile iade edilecek ürün veya ürünleri Yurtiçi Kargo şubelerine 1021387861 kodu ve Expanscience com.tr firma adı ile ek kargo ücreti ödemeden gönderilebilmektedir.

 • Cayma hakkı nedir ve nasıl kullanılır?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 48’inci maddesi uyarınca;

 • Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirir. Mal satışlarında bu süre her hâlükârda otuz günü geçemez. Satıcı veya sağlayıcının bu süre içinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.
 • Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 • Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 • Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 • Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Aynı Yönetmeliğin 13’üncü maddesi uyarınca ise; tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi satıcıya yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Cayma hakkının kullanılamayacağı durumlar/ürünler nelerdir?

 • Satıcı cayma süresi içinde malı tüketiciye teslim etmişse tüketici, malı ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Olağan gözden geçirme malın ilk incelemesini kapsar. Malın mutat olarak kullanılması durumunda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Buna ek olarak Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
 2. Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
 3. Alıcı bünyesindeyken saklama koşullarının niteliğinden emin olunamayacak veya çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
 8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,
 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler (Dijital Hediye Kartı gibi ürünler),
 10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

 • Tüketici cayma hakkını kullandığı ürün/ürünler üzerinde kullanım sebebiyle meydana gelen değer azalmasından sorumlu tutulabilir mi?

Tüketici, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olmayacaktır.

 • Cayma hakkının kullanılması sürecinde iade kargo ücreti kime aittir?

Cayma hakkının kullanımında, alıcı, satıcının belirlediği kargo şirketinden başka bir taşıyıcı seçmediyse ve satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Satıcının ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca ise iade işlemlerinin yapılabilmesi için Alıcı’ya gönderilen faturada iade ile ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra ürün/ürünlerle birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

 • Cayma hakkının kullanılması üzerine ücret iadesi nasıl yapılmaktadır?

Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere alıcıdan tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

 • Platform üzerinden sipariş edilen ürünün teslimat süresi ne kadardır?

Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirir. Mal satışlarında bu süre her hâlükârda otuz günü geçemez. Satıcı veya sağlayıcının bu süre içinde edimini yerine getirmemesi durumunda tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

 • Ayıp Nedeniyle İade Koşulları

İade Şartları

 1. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti malı kendisine teslim eden Kargo Personelinden teslim almayacaktır. Aksi takdirde teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecek, Alıcı “açık” ayıp iddiasında bulunamayacaktır.
 2. Gizli ayıp, sözleşme konusu mal/hizmet teslim alındığında ilk bakışta anlaşılamayan, ancak mal/hizmetin kullanımıyla ortaya çıkan ayıplar olarak tanımlanmaktadır. Sözleşme konusu mal/hizmetin tesliminden sonra ortaya çıkan gizli ayıp halinde Alıcı, derhal söz konusu ayıp iddiasının niteliğini bildirir içerikle Satıcı’ya ait web sitesinde yer alan formu doldurarak ayıp bildiriminde bulunmak zorundadır. Gizli ayıbın ortaya çıkması sonrasında derhal bildiriminde bulunulmaması halinde sözleşme konusu mal/hizmetin iade talebi kabul edilmeyecektir.
 3. Ayıp nedeniyle ürünün iade edilmesi halinde ya da cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

 Satıcı, Alıcı tarafından yapılacak cayma ya da ayıp nedeniyle iade bildiriminin ardından Alıcı’nın satın aldığı malı kendisine iade etmesi sonrası Alıcı’nın mal için ödediği toplam bedeli Alıcı’ ya iade edecektir.

 1. Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade ve değişim imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 2. Gerek cayma hakkı gerekse ayıp nedeniyle bizimle iletişim sayfasından iletişime geçildikten sonra Alıcı'ya yapılacak işlem ile ilgili 24 saat içinde bildirim yapılacaktır.

İade Prosedürü:

Kredi kartına iade prosedürü

Alıcının sağlık ve hijyen kurallarına aykırı olmayan ya da kanunen yasaklanmayan hallerde cayma hakkını kullandığı durumlarda veya ayıp nedeniyle bedel iadesi yapılması halinde, siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve ürünün taksitli satışı mümkün olan ürünlerden olması halinde taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Alıcı ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini aynı sayıda taksitle yapmaktadır. Satıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların Alıcı’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcı’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve Alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitlerin sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda Satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcı’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Alıcı bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani Satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Alıcı’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, Satıcı’nın  Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, ürünün taksitli olarak satın alınması halindeBanka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince, taksitli olarak satın alınmamış olması halinde ise peşin olarak yapılacaktır.